Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1943 r.

Spis dzienników
Nr dziennikaSpis treściPozycje
1Spis treści Dziennika Ustaw nr 1 z roku 19431, 2, 3, Część II,
2Spis treści Dziennika Ustaw nr 2 z roku 19434, 5, Część II,
3Spis treści Dziennika Ustaw nr 3 z roku 19436, 7, 8, 9,
4Spis treści Dziennika Ustaw nr 4 z roku 194310, 11,
5Spis treści Dziennika Ustaw nr 5 z roku 194312, 13, Część II,
6Spis treści Dziennika Ustaw nr 6 z roku 194314, Część II,
7Spis treści Dziennika Ustaw nr 7 z roku 194315, 16, 17, 18, Część II,
8Spis treści Dziennika Ustaw nr 8 z roku 194319, 20, Część II,
9Spis treści Dziennika Ustaw nr 9 z roku 194321, 22, 23, 24, 25, Część II,
10Spis treści Dziennika Ustaw nr 10 z roku 194326, 27, 28, 29, Część II,
11Spis treści Dziennika Ustaw nr 11 z roku 194330, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Część II,
12Spis treści Dziennika Ustaw nr 12 z roku 194337, 38, 39, Część II,